سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدجواد بیاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست. دانشگاه آزاد تنکابن. رامسر

چکیده:
در این تحقیق روشSAW که جزء یکی از روش های تصمیم گیری چند جانبه می باشد و مبتنی بر دانش کارشناسی است، برای انتخاب گزینه برتر فرایند تصفیه بی هواز ی فاضلاب در شهرک های صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. فرایند هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند ازبستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالاUASB راکتور بی هوازی بستر ثابت با جریان رو به بالاUAFB و راکتور بافلدار بی هوازیABR در ادامه شاخص های اصلی مورد بحث بر اساس معیار های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی انتخاب و سپس امتیاز دهی و وزن دهی شدند. درجه ارزشی هر فرایند بر طبق طیف امتیاز دهی مشخص می شود. در روشSAW گزینه ای برتر می باشد که در جه ارزشی بالاتری را کسب نماید. انتخاب و امتیاز دهی به هر یک از شاخص ها به کمک بازدید میدانی و بررسی کارایی سیستم ها، پرسش نامه، نظر خبرگان تصفیه فاضلاب و بررسی نتا یج تحلیل ها انجام پذیرفته است. پس از انجام بررسی های لازم فرایند تصفیه ایUASB با کسب رتبه 1 و با درجه ارزشی 261 به عنوان گزینه برتر فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب در تصفیه خانه های فاضلاب های شهرک های صنعتی ایران انتخاب و معرفی گردیده است