مقاله اندازه گيري شاخصهاي فقر بر اساس عملکرد تغذيه اي خانوارهاي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه 205 تا 231 منتشر شده است.
نام: اندازه گيري شاخصهاي فقر بر اساس عملکرد تغذيه اي خانوارهاي ايراني
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله فقر
مقاله عامل فقر
مقاله درصد خانوارهاي فقير
مقاله شاخص سنجش فقر
مقاله شکاف فقر
مقاله شاخص سن
مقاله عملکرد تغذيه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادكاشي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقر مقوله اي است جهاني که هم کشورهاي در حال توسعه و هم کشورهاي توسعه يافته نسبت به آن نگراني دارند. علاوه بر اين، سازمانهاي بين المللي براي کاهش آن تلاش مي کنند. قانون اساسي ايران و سندهاي قانوني الزام آوري همچون سند چشم انداز و قانون برنامه به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر کاهش فقر در ايران تاکيد دارند. در اين مقاله شاخصهاي فقر در ايران به روشهاي مختلف و با تاکيد ويژه بر رويکرد تغذيه اي محاسبه مي شوند. درصد افراد فقير و شکاف فقر و شاخص سن، از جمله شاخصهاي مورد استفاده در اين مقاله هستند. يافته هاي اين مقاله دلالت بر آن دارد که مجموعه تحولات اقتصادي و اقدامات حمايتي منجر به کاهش فقر مطلق و افزايش فقر نسبي در ايران شده است. علاوه بر اين با مقايسه روشهاي مختلف اندازه گيري فقر در مي يابيم که اندازه فقر و درصد افراد فقير جامعه تابعي از نحوه نگرش به مفهوم فقر است. واقعيت اقتصاد ايران مويد آن است که در حوزه سياستگذاري براي کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب ترين مفهوم است.