سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
علی زین العابدینی هزاوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشستان،برازجان،ایران
مصطفی لشکربلوکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشستان،برازجان،ایران
فریدوت اسماعیل زاده – دانشگاه شیراز،دانشکده ی مهندسی شیمی نفت و گاز

چکیده:
در این تحقیق، حلالیت داروی سفالکسین در دی اکسید کربن فوق بحرانی در محدوده ی دمایی و فشاری به ترتیب 308/15 الی 338/15کلوین و 160 الی 400 بار اندازه گیری شد. در نهایت نیز حلالیت های به دست آمده با استفاده از چهار مدل تجربی که بر پایه ی چگالی بودند مدلسازی گردید.