سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هدی حکمت آرا – گروه فیزیک دانشگاه لرستان
علی بهاری – گروه فیزیک دانشگاه لرستان
محسن عادلی – گروه شیمی دانشگاه لرستان- مرکز نانوتکنولوژ ی دانشگاه لرستان
مهدی صفدریان – گروه شیمی دانشگاه لرستان – مرکز نانوتکنولوژ ی دانشگاه لرستان

چکیده:

در این مقاله اصلاحاتی در خواص الکتریکی نانوله های چند دیواره با قطر کمتر از 10 نانومتر از طریق دو روش صورت گرفته این روشها مشتمل بر اصلاحاتی در ساختار نانولوله ها از طریق آلاییدن نانولوله ها با فلز نقره می باشد. آلاییدن نانولوله ها نیز به دو صورت پر کردن حفره داخلی نانولوله با فلز نقره که در این روش نانولوله پس از باز کردن به روش شیمیایی مرطوب پر شده است. پوشاندن سطح نانولوله توسط نانوذرات نقره با روش جدیدی صورت گرفته، در این روش ابتدا یک پلیمر پر شاخه به سطح نانولوله در محل های فعال شبکه نانولوله باز و عاملدار شده (حفره های سطح) متصل شده، این پلیمر که خاصیت کپسولاسیون نانوذرات را دارا بوده نانوذرات نقره را از محلول نمک این فلز گیر اندازی کرده و روی سطح نانولوله در محل حفرات سطحی آن نشانده است. نانولوله های آلاییده شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و روشهای طیف سنجی مورد شناسایی قرار گرفته و تغییرات ایجاد شده در ساختار و خواص الکتریکی آنها توسط طیف سنجی رامان و با محاسبه مستقیم رسانندگی الکتریکی به روش دوسیمه انجام پذیرفت.