سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
فاطمه رافع – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد
عباس علوی راد – استاد یار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

چکیده:
در سال های اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی و بانکی مورد توجه قرار گرفته است.ریسک را می توان در هر حیطه ای مطرحنمود،که یکی از مهمترین این حیطه ها بانک ها هستند.زیرا از طرفی بانک ها سپرده های مردم را جمع می کنند و از طرف دیگر از طریق اینسپرده ها به انجام عملیات بانکی می پردازند.پس می توان گفت با توجه به تغییرات پیوسته در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی هر روزریسک های متفاوتی بر ساختار مالی بانک ها تأثیر می گذارد.پس انعطاف موسسات مالی به منظور رویارویی با چالش ها و تغییرات دنیایفردا،یکی از ضروریات است.می توان گفت مدیریت حرفه ایی ریسک ها نیز یکی از مهمترین و اساسی ترین زمینه هایی است که نیازمندانطباق موسسات مالی با شرایط جدید بوده تا بتوانند پیچیدگی روز افزون ناشی از مقررات،مشتریان و فناوری را درک کرده و بتوانند بهتر عملکنند.اگر چنین تطبیقی وجود نداشته باشد،موسسه با شرایطی مواجه خواهد شد که امکان ادامه فعالیت برایش دشوار می شود. یکی از عواملیکه در موفقیت بانک ها نقش حیاتی و ضروری ایفا می کند داشتن نقدینگی کافی است.می توان گفت توانایی بانک برای کاهش بدهی ها وافزایش دارایی ها از طریق نقدینگی بالا می رود.زمانی بانک با بحران مواجه می شود که نقد کافی نداشته باشد.این بحران باعث بوجود آمدنریسک می گردد و چنانچه بتوان این ریسک را اندازه گرفت،می توان بخشی از مشکلات بانکها را مرتفع ساخت.به همین منظور و با استفاده ازروش ارزش در معرض خطر این ریسک در بانک کشاورزی اندازه گیری شده است.