سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کرامت جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
علی جعفری – هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
شاهین رفیعی – هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
سیدسعید محتسبی – هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

دانستن خواص درخت خرما در بسیاری از مسائل مربوط به مکانیزه کردن عملیاتدرخت خرما یا طراحی یک ماشین مخصوص تحلیل رفتارهای درخت دربارگذاری و همچنین استفاده از درخت درمصارفم ختلف دارای اهمیت خاصی می باشد بنابراین در اولین گام نیاز به اطلاعاتی جامع و کامل از خصوصیات و شرایط درخت است این خواص شامل خواص فیزیکی و مکانیکی درخت خرماست دراین پژوهش سختی جانبی و مقاومت به ضربه فیبر تنه درخت خرما رقم شاهانی در حالت تر اندازه گیری شده است نتایج تحقیق نشان داده که متوسط بار ماکزیمم درآزمون سختی 0/7319 کیلونیوتن و چقرمگی استاندارد در آزمایش مقاومت به ضربه 1/64 کیلوگرم متر است نتایج این آزمایش درتحقیقات بعدی درزمینه خواص مکانیکی و طراحی ماشین های سرویس دهی درخت خرما که بطور مستقیم با درخت در تماس است مفید است.