سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدامین نونسی هروی – دانشجوی کارشناسی ارد مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی خلیل زاده – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

زمان گذار پالس (PTT) پارامتری وابسته به سیستم قلبی عروقی است و به کمک سیگنال ECG و موج پلتیسموگراف استخراج شده و از ارتباط خطی آن و فشار خون، فشار خون به طور پیوسته اندازه گیری می شود. در این مقاله به طارحی روشی پرداخته شده است که از طریق آن فشار خون بدون بستن کاف و با استفاده از PTT مانیتور می ود. ثبت پیوسته یECG و موج پالس انگشتی از طریق سیستم ثبت Power Lab دو کاناله انجام شده است. موج پالس از طریق سنسور پیزوالکتریک دستگاه و ECG از طریق سه الکترود سینه ای ثبت شده است. نویزهای موجود در سیگنال های فوق با استفاده از فیلترهای بالاگذر، پائین گذر و NOTCH حذف شده است. پس از آشکارسازی کمپلکس ORS و قله ی سیگنال پالس، فاصله زمانی PTT محاسبه شده و پارامترهای رابطه ی PTT و فشار با استفاده از مجموعه داده های جمع آوری شده تخمین زده می شود. به این طریق روشی غیر تهاجمی برای اندازه گیری پیوسته ی فشار خون معرفی و ارزیابی شده است.