سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سوسن جاویدی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- گروه متالورژی – پژوهشکده مواد

چکیده:

اندازه گیری فوق اشباع یکی ازپارامترهای اصلی رشد در روش رشد بلور از محلول محسوب می شود.تاکنون روشهای گوناگونی مبتنی بر خواص فیزیکی معرفی شده اند که مقدار غلظت رابا استفاده از روابط ریاضی ساده به عنوان معیاری برای اندازه گیری فوق اشباع نشان می دهند.در این جاضمن اشاره به روشهای دیگر برای اندازه گیری فوق اشباع محلول رشد بلور KDP از مفهوم فوق اشباع مطلق استفاده شده است.