سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی جلوخوانیان – کارشناس ارشد مکانیک – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت مهندسی سنجش کا
محمد جلوخوانیان – کارشناس ارشد مکانیک – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت مهندسی سنجش کا

چکیده:

امروزه با افزایش تعداد محصولات تولیدی و طیف وسیع آنها، بحـث کنتـرل کیفی واندازه گیری ابعادی، اهمیت ویژه ای یافته است . دربیشتر تکنولـوژی های پیشرفته درزمینه ساخت و تولید، جهت رسیدن به دقت ها و تلـرانس های مورد نظر، از علم اندازه گیری ابعادی استفاده می شـود . در ایـن مقالـه انواع گیج بادی که از مهمترین تجهیزات اندازه گیری ابعـادی بـسیار دقیـق می باشد، بررسی شده است . همچنین طراحی و ساخت نمو نه نیمه صـنعتی گیج بادی مدل الکترونیکی با دقت یک میکرون صورت گرفته و بـا طراحـی نازل و مستر برای اندازه گیری قطر یاتاقان های میل لنگ پـژو ۶۰۲، تـست دستگاه انجام شده است . در این دستگاه به وسیلة فـشار هـوا و بـدون هـیچ تماس فیزیکی با قطعه کار، قطر یاتاقان متحرک با دقـت بـسیار بـالا انـدازه گیری می شود