سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
زهرا دشت پور – دانشگاه آزاد اسلامی گچساراان ایران
عبدالمحمد قایدی –

چکیده:
این تحقیق براساس استفاده ازیک روش پیشرفته به نام روش سیگنال خالص انالیت می باشد NASSAM) که برای انالیزهای اسپکتروفتومتری همزمان به کارمیرود جهت افزایش انتخاب پذیرش روش و اندازه گیری همزمان دو رنگ درحضور همدیگر 10PH به عنوان PHبهینه انتخاب شده است روش سیگنال خالص انالیت ساده با حساسیت بالا انتخاب پذیری بالا و هزینه پایین است و این روش کاربرد موفقیت امیزی دراندازه گیری همزمان دو رنگ آرمین یلو و ردبی داشته است