سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صلای نادری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشکدة بهره برداری ایم
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشکدة بهره برداری ایم
مهرداد عابدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
لعیا زاهدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

در این مقاله با بیان اشکالات اساسی روش های متداول پردازش سیگنال، روش جدیدی به نام تبدیل ویولت معرفی شده است . نشان داده شده است که با استفاده از این تبدیل می توان نویز سیگنال های گذرای اندازه گیری شده را با حفظ مشخصات جزئی سیگنال حذف نمود . همچنین با استفاده از این تبدیل می توان علاوه بر تعیین محتوای فرکانسی سیگنال های گذرا، مکان وقوع حالت های گذرای محلی بر روی شکل موج اصلی را شناسایی نمود . این تبدیل بر روی شکل موج های اندازه گیری شدة وقوع تخلیة الکتریکی در فاصلة بین دو الکترود در طی آزمایش ضربه اعمال و نتایج ارائه شده است .