سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن مهری دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرکرد
شاهین بشارتی – مربی دانشگاه شهرکرد
رحیم ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

یکی ازراه های کاهش دوده ی خروجی از موتورهای دیزل خصوصا موتورهای تزریق مستقیم و افزایش چرخش درجریان هوای ورودی به سیلندر می باشد به گونه ای که این عامل باعث کاهش زمان مرحله ی سوم فرایند و کل زمان احتراق را پایین می اورد به منظور بررسی کمی جریان چرخشی پس از طراحی و ساخت دستگاه چرخش سنج آزمایش برروی یک کانال هوای بدون پیچش به ازای سرعتهای متفاوت جریان هوای ورودی به هریک از چهارسیلندر تراکتورMF-285 انجام یافت نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده برروی این دستگاه با تحقیقات انجام شده مشابه بطوری کیفی تایید می شود این دستگاه برای اولین بار مطابق با استانداردهای جهانی دردانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور ساخته و مورد بهره برداری قرارگرفت نتیجه گیی کلی حاصل از این تحقیق برروی سیلندر های مختلف نشان داد که ضریب و جهت چرخش جریان هوای ورودی برای سیلندرهای مختلف تراکتورMF-285 متفاوت می باشد.