سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین ترکاشوند – گروه فیزیک دانشگاه اراک

چکیده:

فیلترهای اشعه X برای حذف طیف نرم و اشعه Xاختصاصی عنصر هدف در دستگاههای اشعهX به کار می روند که باعث سخت شدن طیف اشعهX حاصل می شود . در این کار فیلم هایی از نیکل به عنوان فیلتر به ضخامت اسمی 250-10 میکرون به روش الکتروانباشت تهیه شد. HVL فیلتر نیکل را با قرار دادن ضخامتهای مختلف فیلتر مقابل اشعه اندازه گرفتیم.برای بررسی تأثیر فیلتر روی سختی اشعه ورقه ای از آلومینیوم یکبار در غیاب فیلتر نیکل و بار دیگر در حضور آن اندازه گیری شد. با سخت شدن اشعه در حضور فیلتر HVL ، Ni آلومینیوم افزایش نشان میدهد.