سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه پایدار در گرو مراقبت از زمین است . اگر چنانچه باروری و باردهی کره زمین تضمین نشود، آینده بشر به مخاطره خواهد افتاد . بدین سبب در مراقبت از زمین واژه پایداری در ترکیبات مختلف توسعه پایدار، اقتصاد پایدار، جامعه پایدار و بهره برداری پایدار به کار می رود . در جوامع کنونی انرژی محور توسعه محسوب می شود و انرژی پایدار آن گونه ای از انرژی است که طر یقه تولید و مصرف آن به نحوی باشد که توسعه انسانی در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را تأمین کند . در این مقاله بررسی می شود که آیا سیستم های انرژی در جهان و کشور پایدار است، محدودیت های پایداری کدامند، آیا آینده پایداری برای انرژی وجود دارد و چگونه می توان به پایداری رسید .