سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عارف محمدزاده نوین – پالایشگاه نفت پارس

چکیده:

با شروع هزاره سوم میلادی، جامعه جهانی باید خط مشی‎های جدیدی را برای بازنگری در تعاریف و برداشت‎های خود نسبت به الگوهای مصرف انرژی و بهره‎برداری پاک از انرژی و محیط زیست انتخاب کند که این دیدگاهها برگرفته از حقایقی هستند که به میزان مصرف انرژی در جهان، روند توسعه روزافزون مصرف انرژی (بواسطه رشد جمعیت و ارتقاء استاندارد سطح زندگی در جوامع مختلف)، تحولات سیاسی و استراتژیک و میزان منابع وذخایر قابل بهره‎برداری باقیمانده انرژی در جهان مربوط می‎شود. از این رو سیاستگذاران انرژی کشورها، باید توجه خود را به توسعه و معرفی شاخص‎ها و الگوهای جدیدی معطوف کنند که در یک قالب، در برگیرنده دیدگاههای جدید بهره‎برداری از منابع مختلف انرژی، حفظ شاخص‎ها و هماهنگی با معیارهای توسعه پایدار، به حداقل رساندن مصرف انرژیهای فسیلی و توسعه کاربرد و امکان بهره‎برداری از انرژیهای تجدیدپذیر در سطوح مصارف شهری و روستایی باشد که در نهایت بتواند یک سبد مصرف الگو برای مصارف انرژی، سوخت و آب خانوارهای شهری و روستایی معرفی نموده و در جهت تحقق این الگو اهداف و برنامه‎ریزیهای مناسبی توسط دولتها طرح شده و به اجراء درآید. در این مقاله سعی شده است تا پس از یک مقدمه کوتاه از میزان مصرف انرژی در جهان معاصر و روند تغییرات آن طی۵۰ سال آینده، منابع انرژی باقیمانده قابل بهره‎برداری در جهان و لزوم گرایش به یک رویکرد واحد بین‎المللی جهت تعریف یک سبد مصرف الگو و راهکارهایی برای تحقق اهداف آن، به اختصار مورد بحث و بررسی قرار گیرد.