سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ویدا شعاریان ستاری – دانشجویان کارشناسی ارشد معماری، آذربایجان شرقی، شبستر
سحر صدیق اکبری –

چکیده:
روند فعلی مصرف انرژی در جهان، بشر را با دو بحران بزرگ آلودگی محیط زیست و اتمام منابع انرژی جهان روبه رو نموده است در این میان با گسترش شهرها و افزایش ساخت و سازهای شهری مقابله با این معضلات در قالب توسعه پایدار و الگوهای پایداری در معماری که از جمله آنها استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می باشد، میسر خواهد شد. همچنین، موزه ها به دلیل نیاز به ایجاد شرایط مناسب فضایی و بصری در گالری های خود مصرف کننده بخش عظیمی از انرژی های فسیلی می باشند. لذا در این مقاله بر آنیم به بررسی و تحلیل امکان استفاده از انرژی زیست توده و نتایج مثبت آن، بعنوان راه حلی پایدار در موزه ها بپردازیم نتیجه حاصل از این پژوهش اینکه بهره گیری از انرژی زیست توده می تواند ضمن حل معضلات ناشی از آلودگی منابع آن در چرخه های اکوسیستم، انرژی مورد نیاز موزه ها را به روشی اقتصادی و پایدار تأمین نماید.