سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود فرزانه – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
میثم سعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله بر اساس آنالیز اگزرژی، میزان انرژی الکتریکی قابل تولید در ایستگاههای تقلیل فشار گاز طبیعی استان خراسان محاسبه شده است. محاسبات بر اساس اطلاعات ثبت شده در ساعت 18 هرروز در سال 1384 انجام گرفته است. اطلاعات ثبت شده فشار ورودی گاز به ایستگاه، فشار خروجی و دمای محیط را در آن ساعت مشخص می کند. همچنین میزان مصرف گاز ایستگاه های مورد بررسی در 24 ساعت گذشته ثبت گردیده است. بر اساس این اطلاعات، ایستگاههای تقلیل فشار استان خراسان به سه گروه، پر مصرف، کم مصرف و خیلی کم مصرف تقسیم بندی شده اند. در ایستگاههای پر مصرف برق قابل تولید بیش از1MW برای هر ایستگاه بوده است. میزان کلی انرژی قابل تولید برای تمام ایستگاههای تقلیل فشار حدود MW10 است که بر اساس تعرفه برق صنعتی، نشان دهنده اتلاف 2.1 میلیارد تومان سرمایه در آن سال در این ایستگاهها می باشد.