سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسین شفیعی علویجه – دانشجوی کارشناسی عمران عمران
محمد سعید اسکندری – دانشجوی کارشناسی عمران عمران

چکیده:
با افزایش جمعیت، اتمام و اتلاف منابع انرژی فسیلی و همچنین آلودگی ناشی از آنها، محدودیتهایی را برای آینده بشر به همراه دارد و با توجه به این محدودیتها استفاده درست در مصرف انرژی، بهینه سازی وسایل مصرفی و بخصوص بکارگیری انرژیهای نو می تواند بحران پیش رو را کاهش دهد. امروزه با افزایش مصرف بیش از حد انرژی بشر با دو بحران روبرو شده است، نخست : آلودگی محیط زیست در اثر استفاده از سوختهای سنگواره ای و دوم: شتاب در جهت به پایان رسیدن این منابع. با توجه به اینکه انرژی یکی از مهمترین نیازهای توسعه اقتصادی است، با پیدایش انقلاب صنعتی مصرف رو به رشد آن آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ضرورت حفظ محیط زیست و محدودیت در منابع سنگواره ای، تغییر سیستم انرژی از حالت کنونی به سمت استفاده از انرژی های نو را اجتناب ناپذیر می کند. سیستمی باید جایگزین شود که بر پایه انرژی های تجدیدپذیر باشد. امروزه انرژیهای تجدیدپذیر می تواند با سوختهای سنگواره ای قابل رقابت باشد حتی بدون در نظر گرفتن عوامل مخرب سنگواره ها بر محیط زیست .