سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرخالق ضیاتبار احمدی – استاد دانشگاه مازندران، گروه مهندسی آب
سیدحسین گلمایی – دانشگاه مازندران، گروه مهندسی آب
سیدمحمد حاجی میرزایی – کارشناسی ارشدآب ، دانشگاه مازندران

چکیده:

کنترل و انسداد مجرای رودخـانه ها و انحراف جریان در مدت اجـرای هر سازه مهم برق آبی از قبیل سد مخزنی ، نیروگاههـای برق آبی، سد انحـرافی، ایستگاه پمپاژ ، سرریز و…. در روی رودخانه هـا بگونه ای که اجرای سازه دائمی در محیط خشک صورت گرفته و در مقابل سیلابهای رودخانه ای ایمن باشد، امری لازم و ضروری است .
انتخاب سیستم نهایی انحراف آب ، نه تنها از نظر اقتصادی در هزینه هـای خود طرح تاثیر مهمی دارد بلکه در طراحی ، برنامه زمان بندی اجرایی و هزینه های اقتصادی سازه های دائمی سد نیز موثر است . این بررسی هـا برای رودخانه هـایی که دارای سیلابهای بزرگ و با دبی پایه بالایی هستند از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
یکی از راههـای انسداد رودخـانه ها استفاده از فراز بندهـای سنگریزه ای است .در این مقاله به بررسی اندرکنش جریان آب و یک فراز بند سنگریزه ای و مراحل تشکیل آنها پرداخته می شود.