سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
احمد بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
ارجحیت منابع انسانی نسبت به سایر منابع گوناگون قابل استفاده بشریت غیرقابل انکار می باشد. هر فردی به خوبی بر این نگرش به عنوان یک اصل معترف است. چنانچه این منابع به دلیل حرمتی که خداوند به آن قائل شده است آن را به عنوان اشرف مخلوقات یاد کرده است. مدیریت یا امامت و یا ریاست منابع انسانی برخواسته از مجموعه انسانی می بایست دارای ویژگی های برجسته تری نظیر دوراندیشی، قابلیت تطبیق، تبیین مسایل، آداب برانگیختن زیرمجموعه به اطاعت درآوردن از عوامل منطبق بر شریعت و فطرت لایزال الهی که کاملترین ایدئولوژی برای بشریت می باشد نسبت به خود داشته باشد و رفتار و اخلاق مناسب نسبت به زیرمجموعه از جمله خصایص و خلقیات رهبری و مدیریت می باشد. بر همین اساس این مقاله قصد دارد با توجه به اهمیت عوامل متعدد نقش آفرینی منابع انسانی نسبت به موجودات زنده و جامد جهان هستی به بررسی و شناخت دو عنصر همگن بسیار با اهمیت (مدیریت و منابع انسانی) نسبت به سایر منابع موجود نظیر تکنولوژی، تجهیزات، آموزش و تحقیقات و …. بپردازد. بنابراین با توجه به فرمایش قرآن کریم افراد فقط بر اساس کردارشان مورد تجزیه و تحلیل و قضاوت قرار می گیرند نه بر اساس رتبه و مقامشان. بنابراین نتیجه مطلوب استفاده بهینه از امکانات موجود و بالقوه در عالم هستی می باشد.