سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هیرسا طاهری مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش محیط زیست دانشکده
طیبه زینتی شعاع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی زیرحوزه ها از نظر سیل خیزی در مدیریت بحران حوزه های آبخیز، نقش مهمی دارد. حوزه آبخیز جاجرود با توجه به نزدیکی شهر تهران و جنبه تفرجگاهی منطقه از نظر مدیریت و کاهش میزان خطرات منطقه دارای اهمیت بسیاری می باشد.
در این تحقیق، شدت سیل خیزی زیرحوزه ها و میزان اثر هر یک از زیرحوزه ها در سیل خروجی از حوزه تعیین شد. بدین منظور با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC_HMS وGIS و با روش هیدروگراف واحد سیل در محیط برنامه HEC_HMS زیرحوزه های آبخیز جاجرود از نظر سیل خیزی اولویت بندی شد.
نتایج حاصل نشان داد که سهم مشارکت زیرحوزه ها در سیل‌خیزی کل حوزه آبخیز تنها تحت تاثیر مساحت آن‌ها نیست و عواملی مانند موقعیت مکانی زیرحوزه‌ها و تاثیر روندیابی سیل در رودخانه اصلی در رژیم سیلابی حوزه آبخیز و شدت بارندگی تاثیر مهمی دارد.
بر مبنای اولویت بندی انجام شده، لزوم ارائه راهکارها برای مدیریت بحران مشخص شد.