سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
جان افروز سیدی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
امین عبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:
دراین مطالعه فعالیت های کاتالیزوری نیکل اکسیدقرارگرفته برپایه اکسید روی ZnO برای اکسایش سیکلوهگزن به 2- سیکلوهگزن -1-ال، 2-سیکلوهگزن -1-ان و سیکلوهگزن اکسید با TBHP و H2O2 بعنوان اکسیدانت درفاز مایع مورد بررسی قرارگرفت برای این کاتالیست ها مخلوط حلال 3:7 دی متیل فرم آمید: دی کلرومتان ، استونیتریل و متانول بکارگرفته شد محصولات حاصل ازاکسایش 2-سیکلوهگزن -1-ال، 2-سیکلوهگزن -1-ان و سیکلوهگزن اکسید بودند مشخص گردید که مشخص گردید که TBHP اکسیدنت بهتری نسبت به H2O2 ازآنجا که حداقل تخریب کاتالیست و درصد تبیدل بالاترسیکلوهگزان هنگامی مشاهده میشود که این اکسیدانت بکارگرفته شود.