سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیده خدیجه مهدوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورنویسنده مسئول
سمیه مهدی زاده نامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد نور

چکیده:
یکی از مباحث توسعه صنعت توریسم در مناطقی که از قابلیت توریستی برخوردارند، شناخت قوتها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیداتی است که در پیش روی این صنعت قرار دارد.اگر چه بسیاری از ناطق گردشگری حتی المقدور از دیدگاه ساکنان بومی منطقه شناخته شده اند اما بهره برداری از توانمندی ها و جاذبه های گردشگری اگر بدون شناخت و برنامه ریزی صورت گیرد به سرعت منجر به تخریب و نابودی اینقابلیت ها می گردد، لذا در بیشتر نواحی توریستی شناخت و ساماندهی وضعیت گردشگری ضروری است.این تحقیق با هدف شناخت و معرفی مناطق گردشگری و توریتس به عنوان منبع درامد و فرصتهای شغلی جدید در شهرستان قائمشهرصورت گرفته است