سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مولود عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی، دانشگاه سم
سمیه بهرامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی، دانشگاه سم

چکیده:
دهه 1990 میلادی عصرگرایش طیف گسترده ای ازمردم به سوی انواع پایدارتر و سودآورتر گردشگری دانسته میشود اغلب این گونه های جایگزین تحت نام گردشگری علایق خاص قراردارند این انواع ازگردشگری ازمنظر شمار محدود ولی بسیار ارزشمند تلقی میشوند اکوتوریسم تمثیلی ازگردشگری علایق خاص است که درسالهای اخیر موردتوجه بسیاری ازمحققان صنعت گردشگری قرارگرفته است همانطور که گردشگری به عنوان یکی ازبزرگترین صنایع جهان جایگاه خود را یافته است اکوتوریسم به عنوان سریعترین بخش درحال رشد این صنعت پویای جهانی تشخیص داده شده است درحال حاضر اکوتوریسم یک نیروی اقتصادی بزرگ برای ملتهای توسعه یافته و درحال توسعه درسراسر جهان شناخته میشود از این رو اکثرنهادهای متولی صنعت گردشگری درکشورهای مختلف به امرگردشگری درطبیعت و درورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش ازهرزمان دیگری اذعان دارند.