سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سمیه محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد،گروه مدیریت کشاورزی، مهاباد، ایران
سلیمان رسولی آذر –

چکیده:
اکوتوریسم، رویکرد جدیدی در توسعه روستایی است که می تواند علاوه بر رشد اقتصادی، امکان حفاظت از محیط زیست روستایی، حمایت وتقویت فرهنگ بومی را فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نظری بوده و به شیوه بررسی منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی از پایگاه های معتبر اطلاع رسانی صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی ازتاثیر اکوتوریسم از حیث رشد اقتصادی، ایجاد تنوع در اشتغال، توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است. از اینرو توجه به اکوتوریسم به عنوان راهکاری جهت حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی اجتناب ناپذیر خواهد بود