سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
رامین حاجی امیری – باشگاه پژوهشگران جوان، واحدآستارا، دانشگاه آزاد اسلامی واحدآستارا،آ

چکیده:
این پژوهش در راستای شناسائی و معرفی نواحی مستعد اکوتوریسم در کنار طبیعت بکر و اشکال ژئومورفولوژیکی حوضه لوندویل چای در غرب استان گیلان در جهت ارائه راهکارهای مناسب دسترسی به توسعه پایدار را مدنظر دارد. شناسائی و معرفی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم با استفاده از اشکالژئومورفولوژیکی حوضه مورد ارزیابی قرار گرفت. هر یک از پارامترهای ارائه شده در این پژوهش از قبیل: موقعیت حوضه، مورفومتری مساحت، ارتفاع،زهکشی ، توپوگرافی، زمی نشناسی، ژئومورفولوژی، تکتونیک، پوشش گیاهی، منابع اراضی، وضعیت اقلیمی بطور جداگانه بررسی و برای هر یک نقشه وجداول و نمودار تهیه گردید. و داده های حاصل از بازدیدهای میدانی و کتابخانه ای استفاده شده و میزان قابلیت و توانمندی اکوتوریستی منطقه بررسی شد. لایه های فوق طبق هدف مورد نظر و براساس ارتقاء سطح اکوتوریسم کلاس بندی شد. تجزیه و تحلیل، جمع بندی و ارزیابی داده ها با استفاده از نقشه ها که توسط نرم افزار اتوکد تهیه گردید صورت پذیرفت. و در نهایت نقشه پهن هبندی نواحی مستعد اکوتوریسم منطقه تولید شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن توأم یافت هها در بخش امکان سنجی نواحی مستعد دستیابی توسعه اکوتوریسم و یافته های تحقیق در بخش ژئومورفولوژیکی، ارتفاعات و مناطق ییلاقی حوضه در بهار و تابستان و نواحی پایین دست در تمامی فصول سال برای تفرج مناسبند