سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
آسیه ریاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
رضا بصیری – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده:
پوشش گیاهی پده شامل جنگلها جوامع بوته ای و علفزارها می شوند که به سیل و اب سطحی وابسته اند جنگلهای رودخانه ای عمدتا از دو گونه Populus euphratica P. pruinosa ، Eleagnus spp همراه با درختچه ها Tamarix spp و گونه های گیاهی تشکیل شده اند که درطول رودخانه ها دربیابان های اسیا پراکنده شده اند انتشار طبیعی پوشش گیاهی پده ازدریای مدیترانه تا مناطق دجله و فرات دریاچه آرال و انشعابات آن و Tarim-Basin درMongolia است پده توده هایی درسرتاسر مناطق انتشارش تشکیل میدهد درحالیکه P. pruinosa بیشتر به مکانهای مساعد ازنظر اقلیم و ذخیره آب محدود می شود پوشش گیاهی پده پناهگاه تنوع زیستی وهمچنین کانون تولید و انباشتگی بیوماس درنواحی بیابانی آسیای مرکزی است