سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی برادران هاشمی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
محمدرضا میبدی – استاد و عضو هیئت علمی، آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیو

چکیده:

تطبیق پذیر کردن یک سایت وب موجب افزایش رضایت کاربران و افزایش استفاده از آن سایت وب می شود . در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر اتوماتا های یادگیر برای ایجاد یک سایت وب تطبیق پذیر با کمک داده های استفاده از وب پیشنهاد شده است . روش پیشنهادی با بهره گیری از رفتار کاربران در گذشته سعی در تغییر ساختار سایت وب دارد . بصورتی که تغییرات انجام شده منجر به کوتاه تر شدن مسیر دسترسی کاربران به صفحات هدف شود . با کوتاه تر شد ن مسیر کاربر در سایت وب و کاهش مدت زمان حضور هر کاربر در سایت وب بمنظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود، علاوه بر افزایش رضایت کاربران، ظرفیت پذیرش کاربران سایت نیز افزایش می یابد