سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفدهمین همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عباس ملکی –

چکیده:

پرونده هسته ایران همچنان مفتوح است و کشورهای موسوم به پنج بعلاوه یک درحال مذاکره برای داشتن قدمهای بعدی درجهت واداشتن ایران به دست کشیدن ازچرخه سوخت هسته ای هستند. علیرغم آنکه شواهد همگی دال بر آن است که میزان غنی سازی اورانیوم در تاسیسات نظنز بیش تر از 4 درصد نیست اما تلاش برای نشان دادن ایران به عنوان کشوری که تهدید عمده برای کشورهای اروپایی و امریکایی و بلکه تمام جهان است از سوی مقامات امریکایی اسرائیلی و اروپایی و به تبع آن از سوی رسانه های بانفوذ ادامه دارد.