سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یعقوب قلی پور – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران
سیدحسین مشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله گزارشهای علمی و ادبیات فنی مربوط به پیشرفتهای مهم در مدیریت ایمنی بررسی شده است. عوامل مخاطره انگیز و نیز وسائل لازم برای کنترل ریسکهای جمعی از نقطه نظر انسانی و سازمانی بیان شده است . بطور کلی در موردکنترل ریسک حاصل از خستگی، خوردگی و سایر پدیده ها با بکارگیری معیارهای صحیح بازرسی ، نظارت، تعمیر و نگهداری بررسی شده است. کاربرد روش قابلیت اعتماد برای بدست آوردن کمیت های اندازه گیری ایمنی سازه در ارتباط با گسیختگی نهایی همانند استراتژی بازرسی، نظارت ، تعمیر و نگهداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین کاربرد آنالیز ریسک برای بدست آوردن معیارهای قوی که به نحوی به یک سطح ریسک قابل قبول وابسته است، به طور خلاصه به آن اشاره شده است.