سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا عباسی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله مقدار بارزدایی لازم برای جلوگیری از ناپایداری ولتاژ با توجه به مدل دینامیکی بار ، ژنراتور و کنترل های ژنراتور تعیین می شود. به منظور بهینه شدن مقدار بارزدایی و بطور همزمان برقراری ملزومات اندازه ولتاز باس های سیستم در پریود گذرا و حالت دائم پس از اختلال و بارزدایی ، یک مسئله بهینه سازی تعریف می شود . تابع هدف مسئله ، مجموع وزن دار چند تابع و قیود آن شامل قیود تساوی جبری و دیفرانسیلی و قیود نامساوی است . با تبدیل معادلات جبری و دیفرانسیلی توصیف کننده سیستم قدرت به روابط گسسته در حوزه زمان و استفاده از روش حل لاگرانژ مسئله بهینه سازی غیر خطی حل می شود . به این ترتیب ارزیابی بهینه با در نظر گرفتن نحوه عملکرد دینامیکی سیستم صورت می پذیرد . برای نشانت دادن مفاهیم و جنبه های مختلف روش ، از یک سیستم تست ساده شامل دو باس استفاده می شود .