مقاله بار بيماري هاي كودكان 14-0 سال در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در افق دانش از صفحه 77 تا 84 منتشر شده است.
نام: بار بيماري هاي كودكان 14-0 سال در ايران
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار بيماري ها
مقاله كودكان 14-0
مقاله سال
مقاله YLD؛ YLL؛ DLYs

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: كبير محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شاخص سال هاي عمر تطبيق شده براي ناتواني (DALYs) پيامدهاي كشنده و غيركشنده بيماري ها و آسيب ها را در قالب يك عدد خلاصه كرده و مشكلات سلامت جوامع را به صورت كمي بيان مي نمايد هدف از اين تحقيق برآورد بار بيماري هاي كودكان 0-14 سال بر حسب شاخص DALY در سطح ملي مي باشد.
روش تحقيق: از روش هاي سازمان جهاني بهداشت براي برآورد بار مرگ زودرس، بار ناتواني و DALY استفاده شد. چند تطبيق در روش هاي مزبور صورت گرفت.
يافته ها: تعداد DALY ناشي از بيماري هاي كودكان 0-14 سال، 2981919 سال بود: %56 اين ميزان عمر از دست رفته به علت مرگ زودرس و %44 آن عمر از دست رفته به علت ناتواني بود؛ %37 به علت بيماري هاي هنگام تولد و عوارض ناشي از زايمان، %30 ناشي از حوادث عمدي و غيرعمدي، %7 در اثر بيماري هاي مادرزادي، %5 به علت بيماري هاي تغذيه اي و متابوليك، %4 در اثر بيماري هاي دستگاه گوارش و بقيه در اثر ساير بيماري ها بود. تعداد DALY  ناشي از بيماري هاي كودكان 0-14 سال عبارت است از: 1330175 سال در دختران و 1651744 سال در پسران. نسبت DALYs ناشي از بيماري هاي كودكان 0-14 سال به كل، 207.44 در 1000 بود. بيماري ها و اختلالات هنگام تولد بالاترين بار را در كودكان 0-14 سال ايجاد مي كردند كه به ترتيب عبارت بود از: 621875 سال در پسران و 480127 سال در دختران.
نتيجه گيري: نتايج بار ملي بيماري ها عيني ترين شواهد موردنياز براي سياست گزاري و مديريت برنامه هاي سلامت، پژوهش هاي سلامت و توسعه منابع بخش سلامت مي باشند.