سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
یونس قزوینیه – دانشکده فنی و مهندسی ، واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه
مصطفی صدیقی زاده – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران
محمدحسین توصیفیان – دانشکده فنی و مهندسی ، واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه

چکیده:
کیفیت توان نقش فزاینده ای در بازار گسترده برق دارد. همچنین مساله ی کیفیت توان، به خصوص در متقاضیان و شرکت های بزرگ ، بر قابلیت اطمینان قدرت از طرف تقاضا تاثیرگذار است . بنابراین بهبود کیفیت توان برای مشتری ضروری است . بازآرایی شبکه های توزیع که با مجموعه ای از عملیات کلیدزنی صورت می گیرد ، روشی ساده و کم هزینه است که بدون افزودن تجهیزات اضافه بر شبکه موجب بهره برداری بهینه از سیستم های توزیع می گردد بازآرایی در شبکه های واقعی معادل با قطع سوئیچ های جداکننده و وصل مجدد سوئیچ های گره به طور مکرر به منظور کاهش تلفات حقیقی و بهبود پروفایل ولتاژ است . این پایان نامه به طور خاص توانایی بازآرایی شبکه برای بهبود مسائل کیفیت توان مانند هارمونیک ها و افت ولتاژها ، در عین کاهش تلفات توان ، را بررسی می کند. هنگام تغییر آرایش همواره باید قیدهایی نظیر شعاعی بودن شبکه و دربرگرفتن تمامی باس ها و قیود ولتاژ و جریان شبکه رعایت شوند که این امر بازآرایی را تبدیل به یک مساله بهینه سازی می کند. این به یک مسئله بهینه سازی ترکیبی پیچیده بستگی دارد ، که در آن بهترین حالت سوئیچینگ با تکنیک های بهینه سازی ابتکاری مشخص می شود. بنابراین برای حل مساله بهینه سازی غیرخطی ، از الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی (DEA) استفاده شده است. نتایج شبیه سازی در حالت های مختلف با حالت اولیه ی شبکه توزیع مقایسه و سپس کارایی روش پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته است.