مقاله بازخواني و تفسير تاريك خانه هدايت بر پايه باورهاي باستاني در “گور خمره ها” که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه 55 تا 74 منتشر شده است.
نام: بازخواني و تفسير تاريك خانه هدايت بر پايه باورهاي باستاني در “گور خمره ها”
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدايت
مقاله تاريك خانه
مقاله گور خمره
مقاله تدفين
مقاله باستان گرايي
مقاله مرگ انديشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: نادري سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صادق هدايت از برجسته ترين داستان نويسان ايراني ست كه بيش از نويسندگان ديگر ايراني، در ادبيات معاصر جهان نام برآورده است. برخي از آثار صادق هدايت لايه دار و تاويل پذيرند و براي رمزگشايي از برخي نوشته هاي او بايد به زمينه هاي فكري و مطالعات فرهنگي اش توجه كرد. داستان كوتاه “تاريك خانه” كه پس از بوف كور به نگارش درآمده، از داستان هايي است كه هدايت آن را بااهميت دانسته و با خرسندي و خوشايندي از آن ياد كرده است. اما در اين مقاله، داستان تاريك خانه هدايت از زاويه اي ديگر و براي نخستين بار- بر مبناي سنت تدفين “گور خمره ها” تفسير شده است. زيرا با توجه به آگاهي هاي مردم شناسانه و مطالعات باستان شناسانه هدايت و نيز با توجه به مرگ انديشي او در بسياري از آثارش، مي توان تاريك خانه را بر مبناي آيين تدفين گور خمره اي – كه آييني بسيار قديمي است – بازخواني كرد. در تاريك خانه افزون بر اشاره هاي كوتاه، هفت نشانه قابل توجه وجود دارد كه پيوند اين داستان را با مراسم تدفين گورخمره اي آشكار و از عناصر موجود در داستان رمزگشايي مي كنند.