مقاله بازسازي داده هاي لرزه اي با نمونه برداري مكاني غير يكنواخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه 21 تا 26 منتشر شده است.
نام: بازسازي داده هاي لرزه اي با نمونه برداري مكاني غير يكنواخت
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازسازي رد لرزه
مقاله نمونه برداري نامنظم
مقاله تبديل فوريه گسسته غيريكنواخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشكولي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: سياه كوهي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف لرزه نگاري اکتشافي ثبت ميدان موج بازتاب شده از مرز مشترك لايه هاي زمين به منظور توليد تصويري از ساختارهاي زمين شناسي زيرسطح مي باشد. در پاره اي از مواقع داده هاي لرزه اي بطور غير يکنواخت در مكان نمونه برداري مي شوند، يعني فاصله نمونه برداري مكاني در طول برداشت تغيير مي كند. اين مساله ممکن است در پردازش منجر به ايجاد جاماندها در مقاطع لرزه اي شود که تفسير را نيز با مشکل مواجه مي كند. علت نمونه برداري غير يکنواخت مي تواند مربوط به: 1- خطاهاي انساني مثل بكارگيري تجهيزات معيوب و خطا در استقرار تجهيزات، 2- ناشي از محدوديت هاي محيطي مانند نوسان و جابجايي کابل ها در برداشت دريايي يا 3- ناشي از مناطق غيرقابل دسترس در برداشت زميني (مانند داخل شهرها، رودخانه ها، دره هاي ژرف) باشد. در اين مقاله براي بازسازي رد لرزه هاي مفقوده از داده هاي لرزه اي كه با نمونه برداري غير يکنواخت برداشت شده اند از روش معكوس در حوزه فوريه با استفاده از كمترين مربعات استفاده شده است. اساس رياضي اين روش تخمين ضرايب فوريه اي است که توصيف کننده داده هاي لرزه اي با نمونه برداري غير يکنواخت هستند. پس از تخمين اين ضرايب مي توان سيگنال را روي هر شبکه نمونه برداري مناسب ديگر توسط يک تبديل فوريه معکوس بازسازي کرد. نرم افزارهاي مربوطه در محيط MATLAB تدوين و نتايج اعمال روش بر روي داده هاي لرزه اي مصنوعي و واقعي ارايه شده است.