سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
عرفان حسینی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت
حسین ایزدی یزدی – شرکت نفت شل، لندن
بهرام حبیب نیا – هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
با افزایش نیاز به اکتشاف منابع جدید نفتی، توجه بسیاری از زمین شناسان نفت به سمت مسائل مربوط به تشکیل نفت و مهاجرت آن از دیدگاه کمی و کیفی معطوف شده است و تاریخچه ی شکل گیری هیدروکربنهای موجود در یک حوضه با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد. مشاهدات سطحی موید این حقیقت است که رخساره های آلی در مقیاسهای متفاوتی از زمان و مکان در حال تغییر هستند که این مسئله خود به محیط و فرآیندهای رسوبی بستگی دارد.مطالعه مدل سازی سنگ منشاء بعنوان ابزار مهم جهت دستیابی به منابع نفت و گاز در کاهش ریسک اکتشاف نفت بشمار می آید. وجود سنگ منشاء بعنوان شرط لازم جهت هرگونه تجمع هیدروکربنی است و لذا آگاهی از خواص سنگ منشاء بسیار حائز اهمیت می باشد. دانستن این نکته بسیار مهم است که هیدروکربن در کجا تولید شده، از چه سنگی مهاجرت کرده و خارج گردیده است. بیشتر مطالعات در حال حاضر بر روی فرآیندهای فیزیکوشیمیائی موثر در تولید هیدروکربن، میزان، کیفیت و پراکندگی ماده ی آلی موجود در سنگ منشاء متمرکز گردیده است. بنابراین جهت بازسازی شرایط حاکم بر رسوبات در زمان رسوبگذاری و پس از آن، بهره مندی از روش مدلسازی سودمند می باشد. بر مبنای مطالعه به روش مدلسازی با بهره گیری از نرم افزار های یک بعدی winbury و Genex سازند کژدمی وارد پنجره ی نفت زایی (مقادیر Ro بین 1/0-7/0) شده است. بلوغ مناسب سنگ منشاء کژدمی با توجه منحنی های تاریخچه تدفین و حرارتی آن بدلیل عمق تدفین زیاد و بالا بودن گرادیان زمین گرمائی منطقه مورد مطالعه می باشد