سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرنوش جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
عباس همت – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از ماشینهای کشاورزی بزرگتر و سریعتر باعث شده اعمال کشاورزی با سرعت بیشتر و با تردد کمتر انجام شوند اما هدایت دستی این وسایل در مسیرهای موازی مشکل میب اشد اتوماتیک کردن تجهیزات و خودروهای غیرجاده ای منجر به حرکت دقیق تر عملکرد پایدارتر بازده بالاتر و هزینه کارگر کمتر می گردد کنترل کننده فرمان غیرجادها ی با کنترل کننده فرمان خودروهای جاده ای فرق می کند تجهیزات غیرجاده ای غالبا روی مسیرهای ناهموار با شرایطی کاملا متغیر و غیرقابل پیش بینی حرکتمی کنند کنترل کننده فرمان عملگری است که زاویه فرمان را براساس سیگنالهای فرمان ورودی تنظیم می کند کنترل کننده اتوماتیک فرمان مانند سایر کنترل کننده ها از چندین حسگر برای هدایت یا گرفتن پس خورد از عملگرها و از یک یا چندین عملگر و کنترلر تشکیل شده است دقت سیستم کنترل به وسیله میانگین تغییرات استاندارد S.d خطای مسیریابی اندازه گیری شده و بوسیله سیستم هدایتی نسبت به مسیر مطلوب بیان میشود عملگر دقیق باید خطای مسیریابی میانگین کمتر از 5 سانتیمتر و S.D کمتر از 10 سانتیمتر داشته باشد این تحقیق سیستمهای کنترل کننده حسگرهای هدایتی مدلهای خطی شده تراکتور را که تا کنون ارایه شده تحت بازبینی و یکسان سازی قرارداده است.