مقاله بازپردازي مفهوم انضباط کارکنان: رويکردي قرآني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه 91 تا 119 منتشر شده است.
نام: بازپردازي مفهوم انضباط کارکنان: رويکردي قرآني
این مقاله دارای 29 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار کارکنان
مقاله انضباط کارکنان
مقاله انضباط تعالي بخش
مقاله مفهوم پردازي
مقاله گونه شناسي
مقاله طبقه بندي
مقاله ‏مديريت اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: نقي پورفر ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع انضباط کارکنان يکي از مسايل اساسي در مديريت منابع انساني است که به طور عمده بر ‏کنترل و يا پيشگيري از رفتار نادرست کارکنان در سازمان تاکيد دارد. سه گونه انضباط سنتي، ‏تدريجي و مثبت، ناشي از همين تلقي رايج از انضباط است. در گونه سنتي به مديران اين مجوز داده ‏مي شود که در صورت بروز رفتار نامناسب از کارکنان، بلافاصله با ايشان برخورد کنند. در حالي که ‏در گونه تدريجي بر برخورد مرحله اي تاکيد شده است. در گونه مثبت انضباط، هرگونه تنبيه نفي شده ‏و تنها اقدام مثبت توصيه مي شود .در اين مقاله، ضمن بررسي ريشه هاي نظري هر يک از گونه هاي مذکور در علم الاجتماع، گونه اي ‏نو و مبتني بر ديدگاه اسلامي مفهوم پردازي شده است. راهبرد پژوهش کيفي بوده و بر اساس مطالعات ‏کتابخانه اي ساختاربندي شده است که در آن از روش هاي تحليلي در طبقه بندي گونه هاي انضباط ‏کارکنان بهره برداري شده است. به اين ترتيب تلاش شده ضمن احصاي گونه هاي موجود انضباط به ‏مثابه گونه هاي ايده ال در دانش مديريت، سازه هاي مبنايي آن ها بر اساس ادبيات علوم اجتماعي ‏بازشناسي شود. دوگان هستي شناسي مبتني بر دنياگروي و يا آخرت گروي و اصالت فرد و يا جامعه، ‏حداقل چهارگونه رويکرد به انضباط کارکنان را بازپردازي مي کند.
در نهايت اين که گونه ايده ال انضباط تعالي بخش بر اساس آيات قرآني، براي ساخت مفهوم ‏انضباط تبيين شده است.