سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدنادر لطف اللهی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان
سیدسعید احمدپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان
علی حقیقی اصل – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این تحقیق اثر پارامترهای دما، فشار و زمان بر بازیابی کربن فعال اشباع از اتیل استات به وسیبه سیالفوق بحرانی بررسی شده است.برای انجام اندازه گیری ها از دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی ساخت شرکت سیتیک مدل Sitec 101-300-AF (M) استفاده شده است. نتایج درصد استخراج کربن فعال اشباع از اتیل استات درمدت زمان ۶۰ دقیقه و برای دو دمای ۳۵ و ۴۵ درجه سیلسیوس به دست آمده اند. این ازمایش ها در چهار فشار ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ بار انجام شده اند. همچنین برای بازیابی کربن فعال اشباع از اتیل استات، آزمایش ها در دماهای ۳۵، ۴۰، ۴۵ و ۵۰ درجه سانتی گراد و فشارهای ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ بار و در زمان های ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ دقیقه نیز انجام شده و درصد استخراج برای همه حالت های فوق گزارش شده اند. نتایجنشان میدهد که درصد استخراج با افزایش فشار و دما زیادمی شود. همچنین در این مقاله با استفاده از نتایج تجربی به دست آمده، پارامترهای ایزوترم لانگمیر محاسبه شده است. درآزمایش های انجام شده برای دفع تعادلی اتیل استات از کربن فعال به وسیله دی اکسید کربن فوق بحرانی مقادیر K , CM (پارامترهای ایزوترم لانگمیر) به ترتیب ۰/۶۲ و ۲۱ می باشند.