سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین افشارباقری – سیمای تهران
طاهره رحیمی – سیمای تهران
آرمان کاظمی – سیمای تهران

چکیده:

صنعت سیمان بعنوان یکی از مصرف کنندگان عمـده انـرژی محسوب شده و هزینه زیادی در آن صرف تامین انـرژی مـی شود . در طی فرآیند پخت کلینکر مقدار زیادی انرژی حرارتی بدون استفاده، مستقیما وارد اتمسفر می شـود . بـا اسـتفاده از تلفات حرارت خروجی از پیش گرمکن و خنک کـن گریتـی کوره های سیمان می توان انرژی الکتریکی تولید نمود . با ایـن روش 30 درصد از انرژی الکتریکی مورد نیـاز و حـدودا %10 از کل انرژی اولیه مورد نیاز کارخانه های سیمان بدسـت مـی آید . همچنین از میزان انتشار گازهـای گلخانـه ای ماننـد CO2کاسته می شود با استفاده از تکنولوژی ژنراتورهای جانبی در 2کوره 2100 تنی و 4000 تنی سیمان تهران حدودآ9 MWانرژی الکتریکی تولید خواهد شد