مقاله بايسته ها و طرق فهم قرآن از ديدگاه صدرالمتالهين شيرازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در انديشه ديني از صفحه 119 تا 139 منتشر شده است.
نام: بايسته ها و طرق فهم قرآن از ديدگاه صدرالمتالهين شيرازي
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله طرق فهم
مقاله موانع و درجات فهم
مقاله ملاصدرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع فهم قرآن را از زواياي مختلف مي توان بررسي كرد: اما قطعا يكي از مباحث مهم آن پرسش از ويژگي هاي فهم كننده يا فاعل فهم و بحث از موانع، اسباب و شرايط زمينه ساز فهم است. به راستي آيا همه فهم كنندگان قرآن به يك درجه از فهم نايل مي شوند؟ عوامل ارتقاي سطح فهم و رسيدن به معاني باطني قرآن كدامند؟ لذا در بخش نخست اين مقاله، ابتدا موانع و حجاب هاي فهم را بر مي شماريم و در بخش دوم و در طي 16 اصل از شرايط و راه هاي تعميق فهم قرآن سخن مي گوييم. ترقي فهم و تدرج در آن، به ترقي و برشدن تدريجي انسان از نشات حس و عقل و رسيدن به مقام مكاشفه و مكالمه حقيقي با خدا است كه در اين حالت عين فهم جاري است. انسان به هر اندازه كه در تحول باطني است به همان اندازه به مس يكي از بواطن قرآن نايل مي شود. فهم تشكيكي و ذو مراتب قرآن به دليل ذو مراتب بودن انسان ها يا همان فهم كنندگان قرآن است.