سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا مردوخ پور –
علیرضا مطیع دوست –

چکیده:

به طور کل در سدهای بتنی بتن ریزی با مشکلاتی نظیر بالا رفتن دمای هسته مرکزی و گرمازایی همراه می باشدکه این دو عامل می توانندسبب ایجاد ترک و نفوذپذیری زیاد شوند.غالبابرای رفع مشکلات مذکور میتوان روشهایی نظیر افزایش حداکثراندازه سنگدانه ها کاهش مصرف سیمان وآب مصرفی استفاده از پوزولانها استفاده ازافزودنیهای روانساز و کندگیرکنندهبهره گیری از سیمانهای کند گیرو استفاده ازفنون پیش تبرید و پس تبرید را به خدمت گرفت.اما وجود مشکلاتی مانند کارآیی متراکم ساختن بتنجدایی سنگدانه ها و حمل وپخش ودیگر مسائل اجراییسبب می گردند کهروشهای مشروحه در عمل باهزینه هایی سنگین همراه بوده و عدم دقت در هر یک از روشها میتواند به کیفیت بتن نیز لطمه بزند.لذا روش نوینی در اجرای سد های بتنی که ضمن برطرف نمودن عیوب مشروحه سبب سر مایه گذاری کمتر درتجهیز کارگاه می شودمعرفیمی گرددکهبهروشبتن پیش آکنده معروف می با شد