سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب اله شبانی – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

در شبکه توزیع برق متراکمی مانند شرکت توزیع برق شیراز که سی درصد شبکه فشار متوسط آن زمینی است و امکان احداث شبکه هوائی وجود ندارد و توسعه شبکه 20 کیلوولت و احداث پست زمینی نیز به دلیل کمبود و گرانی زمین و هم به دلیل محدودیت های ایجاد شده توسط آئین نامه به سختی صورت می پذیرد و از طرفی پستهای احداث شده غالبا " در نقاط ثقل بار قرار نگرفته و نمی توا نند کمک زیادی به شبکه بکنند . لذا با توجه به رشد سریع تراکم بار این شبکه با مشکل جدی مواجه است . بنابراین احداث پست زیرگذر در زیر معابر عمومی می تواند تا حدودی راهگشای حل این مشکل باشد .