سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدکاظم صیادی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع
احمد ماکویی –

چکیده:

روشهای معمول DEA به تصمیم گیرنده (DM) کمک می کند که بین واحدهای تصمیم گیری کارا و ناکارا در گروههای متشابه تمایز قائل شود. DEA اطلاعات بیشتری در مورد واحدهای تصمیم گیری کارا فراهم نمی کند. برای حل این مشکل روشهای جدیدی بر پایه مجموعه وزنهای مشترک ارائه شدند، که با بدست آوردن وزنهای مشترک، و بر اساس امتیاز کارایی بدست آمده بر مبنای این وزنها، واحدهای تصمیم گیری را مقایسه کرده و یک رتبه بندی بر مبنای کارایی گروهی ارائه می کند. در این مقاله روشی بر مبنای تکنیک آنتروپی برای یافتن وزنهای مشترک ارائه می شود. این روش که برای اولین بار ارائه می شود دارای قدرت تمایز زیادی است و واحدهای تصمیم گیری را بطور کامل رتبه بندی می کند