مقاله برآوردگرهاي بيزي مقيد تحت توابع زيان متعادل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در مجله علوم آماري از صفحه 1 تا 21 منتشر شده است.
نام: برآوردگرهاي بيزي مقيد تحت توابع زيان متعادل
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برآوردگر بيزي مقيد
مقاله برآوردگر تاسف پسين مقيد گاما- مينيماكس،‌ توابع زيان متعادل و متعادل موزون
مقاله خانواده توزيع هاي نمايي تك پارامتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسيان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي سازي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رده جديدي از برآوردگرها، تحت عنوان برآوردگرهاي بيزي مقيد تحت تابع زيان متعادل و متعادل موزون را بررسي مي كنيم. همچنين برآوردگرهاي بيزي مقيد پارامتر طبيعي خانواده توزيع هاي نمايي تك پارامتري را محاسبه مي كنيم. يك روش عمومي در تحليل بيزي زماني كه عدم حتميت در انتخاب توزيع پيشين وجود دارد، انتخاب يك كلاس از توزيع هاي پيشين و دستيابي به تصميم بهينه در داخل اين كلاس است، كه به روش بيزي نيرومند معروف است. در اين راستا، برآوردگر تاسف پسين مقيد گاما- مينيمكس را تحت تابع زيان مجموع مربعات خطا بدست مي آوريم و با استفاده از «راه حل بيزي» آنرا به توابع زيان متعادل تعميم مي دهيم.