سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
امید معرفیان فرد – رئیسHSEپالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
سلطان حبیب پور – ایمنی پالایشگاه پنجم, پارس جنوبی
مهدی جمشیدی – ایمنی پالایشگاه پنجم, پارس جنوبی

چکیده:
امروزه با پیچیده شدن طراحی ها، لزوم وجود یک شیوه جستجو روشمند برای آشکار شدن مخاطرات، به چشم می آید تا بدین وسیله شناسایی و ارزیابی مخاطرات یک واحد صنعتی، تا حد امکان دقیق و بدون وابستگی زیاد به تجربه و ریز بینی گروه انجام دهند، صورت گیرد. در میان روش های گوناگون موجود در این زمینه، روش مطالعه مخاطرات و راهبری در حیطه صنایع شیمیایی و فرآیندی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از پر کاربردترین روش های شناسایی مخاطرات و مشکلات راهبری در واحدهای صنایع شیمیایی، روش HAZOP است. در این مقاله با استفاده از این روش و به کمک نرم افزار PHA-PRO به بررسی احتمال خطر در واحد شیرین سازی پالایشگاه گازی NGL/1200 شهرستان گچساران پرداخته و پیشنهاداتی جهت جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی ارائه شده است