سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین میسمی – کارشناس ارشد عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
پدرام موسوی – کارشناسی عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

کشور ایران به علت قرار گرفتن در خط زلزله ، جزء کشور های زلزله خیز دنیا حساب می آید، لذا باید آسیب پذیری سازه های مختلف در برابر زلزله مورد بررسی قرار گیرد. یکی از این نوع سازه ها، تونل ها هستند، تونل، امروزه در مدیریت شهری از مدیریت خاصی برخوردار گشته است به گونه ای که بدون آن بسیاری از تاسیسات و خدمات شهری در کلان شهر های امروزی قابل ارائه و اجرا نمی باشد. مترو نیز یکی از این خدمات شهری است که منوط به اجرا ی تونل می باشد. لذا حفظ و مقاوم سازی این سازه حیاطی و پر هزینه در هنگام وقوع زلزله و بعد از آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. حالات مختلف هنگام زلزله در تونل ها، می تواند به یکی از اشکال بدون آسیب، آسیب های جزیی(مثل افتادن چند سنگ، ترک های جزیی در تونل ها)، آسیب متوسط تونل(بصورت ترکهای متوسط در پوشش و فروریزش سنگ)، آسیب گسترده تونل(بصورت نشستهای جدی در یک ورودی تونل و ترکهای گسترده در پوشش تونل) باشد. لذا در این مقاله سعی شده روش های ایجاد تونل و برآورد خطر پذیری تونل ها، در هنگام زلزله به صورت مختصر بیان شود.