سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک کسائی رودسری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه
حمید تیموری راد – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنع

چکیده:

مخزن سد یکی از مهمترین فاکتورها در برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب است . منحنی ظرفیت مخزن یک پارامتر حیاتی برای عملکرد چند منظوره مخزن و دقت آن کلیدی است برای مدیریت استراتژیک ریسک و تعادل بیلان آبی . شیوه مبتنی بر سنجش از راه دور (Remote Sensing)اطلاعات بهتری در مقایسه با روشهای سنتی در اختیار ما قرار میدهد که میتواند در جهت عملکرد مخزن و مدیریت آن موثر باشد .اطلاعات مخزن فنگمن (Fengman) در کشور چین به منظور یک بر رسی موردی به جهت دست یافتن به یک منحنی مخزن جدید بر پایه روش Land satانتخاب شده است . جریان ورودی به مخزن در ماه های خشک ( دسامبر ، ژانویه و فوریه ) از سال 1958تا 1986 بر اساس منحنی طراحی مخزن و منحنی جدید ، محاسبه شده اند . در مقایسه با مشاهدات واقعی ، خطای میانگین مربوط به روش جدید بسیار کمتر از روش قدیمی است . نتایج نشان داده اند که تخمین منحنی حجم مخزن با استفاده از روش RS قابل اعتماد میباشد و دقت بالائی دارد .