سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
علی نوروزی – گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آبتین عطایی – گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
بخش خانگی یکی از پر مصرفترین بخشهای تقاضای انرژی میباشد بطوریکه تقاضای انرژی در بخش خانگی، بیش از 33 درصدمصرف انرژی نهایی در کشور را در سال 1391 تشکیل میدهد. با توجه به تفاوت چشمگیر ویژگیهای آب و هوایی مناطق مختلف کشور و همچنین ویژگیهای مختلف نوع بنای ساختمان، مصالح بکاربرده شده و تجهیزات بکارگرفته شده در ساختمان، تعیین میزان مصرف انرژی مفید در بخش خانگی را مشکل میسازد. در این مقاله با بکار گیری مدل پیشرو و ترکیب آن با مدلسازی تقاضای انرژی مفید، میزان انرژی گرمایش و سرمایش در مناطق شهری و روستای و در استانهای مختلف محاسبه شده است. نتایج، تقاضای انرژی مفید گرمایش و سرمایش در مناطق مختلف و در بخشهای شهری و روستایی را نشان میدهد