مقاله برآورد چگونگي توزيع بار در پايه هاي زنجيري کارگاه هاي استخراج جبهه کار بلند مکانيزه در معدن زغالسنگ طبس با استفاده از روش عددي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مهندسي معدن از صفحه 47 تا 58 منتشر شده است.
نام: برآورد چگونگي توزيع بار در پايه هاي زنجيري کارگاه هاي استخراج جبهه کار بلند مکانيزه در معدن زغالسنگ طبس با استفاده از روش عددي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه هاي زنجيري
مقاله مدل سازي عددي- توزيع بار- مدل کرنش نرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدمحمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سرشکي فرهنگ
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي بافقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايه هاي زنجيري در روش جبهه کار بلند مکانيزه بين دو پهنه استخراجي باقي گذارده مي شوند و شرايط بارگذاري آنها با شرايط بارگذاري پايه ها در روش استخراج اتاق و پايه متفاوت است زيرا اين پايه ها بار حاصل از منطقه تخريب را نيز تحمل مي نمايند. از اين رو برآورد مقدار و چگونگي توزيع بار بر روي آنها داراي اهميت زيادي است. محدوديت هاي روش هاي سنتي و تجربي در برآورد بار وارد بر اين پايه ها مطلوبيت هاي زيادي را براي استفاده از روش هاي عددي ايجاد کرده است. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزارFLAC3D  و در نظر گرفتن مدل کرنش نرمي موهرکولمب، تاثير بار هاي کناري و جلويي بر روي پايه هاي زنجيري در معدن زغالسنگ طبس با توجه به جانمايي آنها نسبت به جبهه کار، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل نشان مي دهد که حداکثر بار وارد بر پايه هاي زنجيري در فاصله 4 تا 5 متري لبه پايه و هنگامي که جبهه کار در حدود 20 متر جلوتر از آن باشد، اعمال مي شود.